Eski Mekke

Kabenin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz.Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları zaman yeryüzünde Arafat’ta buluşmuşlar, beraberce batıya doğru yürümüşler ve Kabe ‘nin bulunduğu yere gelirler. Bu sırada Hz.Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini dilemiştir. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. Adem, onun etrafında tavaf ederek Allah’a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şit, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerü ‘l Esved diye bilinen siyah taş (Cennetten geldiğine inanılır ) odur. Sonra Nuh tufanında bina kaybolur ve kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır.

Hz. İbrahim Allah’ın emri ile Kabe’ nin bulunduğu yere gider. Sonra oğlu İsmail ile birlikte  Kabe’nin yerini kazar. Hz.Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe’ yi inşa eder. Kabe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail ‘den sonra birçok değişikliğe uğramıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen veya tamamen inşa edilmiştir. Bununla ilgili olarak Kur-an ‘ı Kerim ‘de şu ayette belirtilmiştir:

Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor, (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. (Bakara suresi 127.)

Yer yüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk bina olarak bilinen ve Mekke’ de bulunan , Müslümanların  ibadethanesi olan Kabe,  Mescidü ‘l haram ve Beytullah  isimleriyle de bilinmektedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekanı kabul edilir.

Fiziksel özellikleri : Granit taşlardan oluşur ve tavanı ahşaptır. Üzerinde Hat yazıları bulunan özel bir siyah örtü ( Sitare veya Kisve) bulunur ve bu örtü her yıl hac zamanında yenilenmektedir. Dört köşeye sahip olan Beytullah ‘ın her köşesinin bir ismi vardır. Doğu köşesine “Hacer-i Esved” veya “Şarki“, kuzey köşesine “Iraki”, batı köşesine “Şami” ve güney köşesine de“Yemani” denilmektedir.Kabe ‘nin içerisinde 3 ağaç sütun yer almaktadır. Aynı zamanda iç duvar ve yerler mermer kaplıdır tavanında altın ve gümüş kandiller asılıdır. Yerden yaklaşık 2 metre yüksekte saf altın kapısı bulunmaktadır. Ayrıca Mescid-il Haram ile beraber 361.000 metrekarelik alanı kapsamaktadır.

Kabe tüm tarih boyunca inananların çekim yuvası olmuş ve islamdan öncede Allah ‘ın birliğine ve varlığına inananlar bu kutsal yapıyı ziyaret etmiş ve önem vermişlerdir. Dünyadaki bütün Müslümanlar nerede olurlarsa olsunlar namazlarını kabenin bulunduğu yöne (Kıble) doğru kılarlar.Kabe ‘ye Allah ‘ın evi denmesinin sebebi Kuranı Kerimde şu ayette belirtilmiştir:

Bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rüku ve secdeye varanlar için evimi temiz tut. (Hac suresi 26.)

Biz, Beyt’ i (Kabe’yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim’in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). İbrahim ve İsmail’e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için Evim’i temiz tutun, diye emretmiştik. (Bakara suresi 125.)

Kabe ‘nin Önemini ve Özellikleri Kur-an ‘ı Kerim ‘ de aşağıdaki ayetlerde belirtilmiştir :

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe’ dir. (Ali İmran suresi 96.)

Tavaf: kabenin etrafında 7 kere dolanmaya denilmektedir. Her bir turu şavt denir ve 7 şavt bir tavaf olmaktadır. Hacer-i Esved’in bulunduğu köşesinden Kabe sola alınarak ve kapısına doğru sağa gidilmek suretiyle Kabe’nin etrafında dönülür. Böylece her devir Hacer-i Esved’in bulunduğu köşeden baslar ve yine orada son bulur. Hac için tavaf yapılırken ihram adı verilen kıyafetleri giyen erkeklerin sağ omuz ve kol açık tutulmaktadır. Buna “Iztıba” denir. Hac ibadetine niyet edilip yola çıkılmasından itibaren  ”Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk. İnnel hamde venni’mete. Lekevel Mülk La şerike lek. ” http://www.yasindinle.com/lebbeyk-allahumme-lebbeyk.html duası okunarak ibadet ediliyor.Kur-an ‘ı Kerim ‘de Tavaf ile ilgili ayetler aşağıda verilmiştir :

İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kabe’ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula, fakire yedirin.(Hac suresi 27.)

Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o Eski Ev’i (Kabe’yi) tavaf etsinler. (Hac suresi 29.)


Sesinizi Duymak istiyoruz! Yazacağın yorumlar ömür boyu sitede kalacaktır, Aşağıdan hemen yorum yaz!

İlgili Videolar

Yorum Ekle

Haber Bülteni

e-posta adresini yaz Video eklediğimizde bildirelim

Sizden gelenler

  • yasinallah razı olsun kardeşim hizmetlerinizin insanlğın hidayetine sebep olması duasıyla
  • hacı gençAllahu teala şeyh Abdulkadir Geylaniye rahmet eylesin. Onu sevenlerden ve yolundan gidenlerden