Esma-ul Husna – Allahın 99 ismi

Esma-ul Hüsna Allah’ın 99 Güzel ismi. Allah‘ın 99 ismini ilahi tarzında okunması gerçek çok güzel.

Zikri geçen Allah‘ın güzel 99 isimleri aşağıdaki gibidir.;

İsim Arapçası Açıklama

 1. Allah الله Var olan bütün ilahlık vasıflarını Kendisinde toplayan tek İlah.
 2. Rahmân الرحمن Şefkatli.
 3. Rahîm الرحيم Merhamet eden.
 4. Adil العدل Adil olan.
 5. Afüv العفو Kusurları affeden.
 6. Âhir الآخر Tek Son kalan.
 7. Alîm العليم Bilen.
 8. Aliyy العلي Üstün.
 9. Azîm العظيم Çok yüce.
 10. Azîz العزيز En değerli.
 11. Bâis الباعث Benzerleri arasından ‘seçip ortaya çıkaran’.
 12. Bâkî الباقي Sonsuz.
 13. Bâri البارئ Farklı nitelik ve niceliklerle yaratan.
 14. Basîr البصير Gören.
 15. Bâsit الباسط Ferahlık ve refah veren.
 16. Bâtın الباطن İnsanın bilmediği ‘sırlar kaynağı’.
 17. Bedî البديع Başka bir örneği olmaksızın yaratan.
 18. Berr البَرّ İyilik kaynağı.
 19. Câmi الجامع Birleştiren, Toplayan.
 20. Cebbâr الجبّار Uygun gördüğünde zor kullanan.
 21. Celîl الجليل Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır.Güzeller güzeli.
 22. Dâr الضار (Kötü niyetlilere karşı) Zarar verici şeyler yaratan
 23. Evvel الأوّل İlk olan. Kendisine başlangıç olmayan.
 24. Fettâh الفتّاح Dilediğine kapalı olan ‘şeyleri açan’.
 25. Gaffâr الغفّار Bağışlamada sınır tanımayan.
 26. Gafûr الغفور Günahları affeden.
 27. Ganî الغني Sonsuz zenginlik kaynağı.
 28. Habîr الخبير İnsana gizli gibi gelen şeylerin iç yüzünden ‘haberdar olan’.
 29. Hâdî الهادي Doğru yola (yaşam tarzına) ileten.
 30. Hâfıd الخافض Allah’ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden.
 31. Hafîz الحفيظ Tek Koruyucu.
 32. Hakem الحكم Doğruyu yanlıştan Hikmetle ayıran.
 33. Hakîm الحكيم Mutlak Hüküm veren. Varlıkların yasalarını belirleyen.
 34. Hakk الحقّ Tek gerçek. Mutlak hakîkat.
 35. Hâlik الخالق Yaratıcı olan
 36. Halîm الحليم Nezâket sahibi.
 37. Hamîd الحميد Çok övülen, övgüye en çok layık olan.
 38. Hasîb الحسيب Herkesin yaptıklarını tâkdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesâba çekerek yaptığının karşılığını veren
 39. Hayy الحيّ Hayatın tek kaynağı.
 40. Kābid القابض Herşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan
 41. Kādir القادر İktidarlı olan.
 42. Kahhâr القهّار Haddi aşanları çok şiddetli kahreden.
 43. Kaviyy القويّ Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan
 44. Kayyûm القيّوم Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan, kendi kendine yeten.
 45. Kebîr الكبير Tek büyük.
 46. Kerîm الكريم Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va’dini yerine getiren, çok ikrâm edici
 47. Kuddûs القدّوس Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi
 48. Latîf اللطيف Detaylara hâkim olan.
 49. Mâcid الماجد Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol.
 50. Mâlik-ül Mülk مالك الملك Varlığın tek sâhibi.
 51. Mâni المانع Engel olabilen. İmkan sınırı koyan.
 52. Mecîd المجيد Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73).
 53. Melik الملك Mülkün tek sâhibi.
 54. Metîn المتين Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir.
 55. Mu’ahhir المؤخّر Herşeyden sonra yine var olan; O’na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyan
 56. Mucîb المجيب O’na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık verendir, teklifleri bilen
 57. Muğnî المغني Zenginliğin tek kaynağı.
 58. Muhsin المحسن Çokça veren, sonsuz düşünülse bile herşeyin sayısını her yönüyle bilen
 59. Muhyî المحيي Dirilten, canlandıran ve hayat veren
 60. Muîd المعيد Yarattıklarını yok edip,sonra tekrar diriltecek olan
 61. Muiz المعز İzzet ve ikrâm edici, şeref sâhibi
 62. Mukaddim المقدّم Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddî ve manevî nimetler verip yükselten, öne geçiren
 63. Mukît المقيت Rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren.
 64. Muksit المقسط Bütün işlerini dengeli yapan
 65. Muktedir المقتدر Gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden
 66. Musavvir المصور Yaratmış olduğu varlıkların şekillendiren ve durumlarını tâkdir eden
 67. Mübdî’ المبدىء Hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratan
 68. Müheymin المهيْمن Görüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan
 69. Mü’min المؤمن Îmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran
 70. Mümît المميت Öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan
 71. Müntakim المنتقم Cezaları Hakkıyla uygulayan.
 72. Müteâli المتعالِ Yüksek ve yüce varlık
 73. Mütekebbir المتكبّر Hâkimiyet ve kudret sahibi.
 74. Müzil المذل Lâyık olanları zillete düşüren, zelîl kılan, onları hor ve hakîr eden
 75. Nâfi النافع Hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
 76. Nûr النور Nurun tek kaynağı.
 77. Râfi الرافع Yücelten.
 78. Rakîb الرقيب Kontrol eden.
 79. Ra’ûf الرؤوف Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
 80. Reşîd الرشيد Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran
 81. Rezzâk الرزّاق Bütün yaratıkların rızıklarını veren
 82. Sabûr الصبور Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan
 83. Samed الصمد Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan
 84. Şehîd الشهيد Herşeye şâhit olan, herşeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan
 85. Şekûr الشكور Şükre lâyık olan
 86. Selām السلام Emniyet ve güvence kaynağı.
 87. Semî السميع İşiten, işitme duyusunun kaynağı.
 88. Tevvâb التوّاب Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı veren
 89. Vâcid الواجد Vârolan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratan
 90. Vâhid الواحد Birliğin mutlak kendisi..
 91. Vâlî الوالي Yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten
 92. Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi
 93. Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan
 94. Vedûd الودود Seven ve sevilen.
 95. Vehhâb الوهّاب Karşılıksız veren
 96. Vekîl الوكيل Kendisine güvenle dayanılabilecek olan.
 97. Velî الولي Beraber, yakın olan.
 98. Zâhir الظاهر Varlığı âşikâr olan.
 99. Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şan ve Yücelik sahibi.

Allah Teâlâ’nın Kur’an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.


Sesinizi Duymak istiyoruz! Yazacağın yorumlar ömür boyu sitede kalacaktır, Aşağıdan hemen yorum yaz!

İlgili Videolar

Hemen Yorum Ekle

 1. ALLAH IM SENİ SONSUZ SEVİP İNANIRIZ KORKUP GÜVENİRİZ HAMDÜ SENALAR OLSUN DİYİP ŞÜKREDERİZ NE OLUR BİZLERİ AFFET <3

  BUSE, 11 yıls önce Cevapla

 2. Allah’ım sen bizleri affet.

  Meryem, 11 yıls önce Cevapla

 3. SENDEN GELDİK SANA GİDİDECEGİZ .YARABBİM TÜM MÜSLÜMLARI KORU .

  Serkan Nurcan Tanrıkulu, 9 yıls önce Cevapla

 4. ALAH IM ANAM BABAM BEN EŞİM ÇOCUKLARIM TÜM CANLAR SANA KURRBAN OLSUN

  Fatih Danacıoğlu, 9 yıls önce Cevapla

Yorum Ekle

Haber Bülteni

e-posta adresini yaz Video eklediğimizde bildirelim

Sizden gelenler

 • yasinallah razı olsun kardeşim hizmetlerinizin insanlğın hidayetine sebep olması duasıyla
 • hacı gençAllahu teala şeyh Abdulkadir Geylaniye rahmet eylesin. Onu sevenlerden ve yolundan gidenlerden

Bahtınızdaki Video