Namaz Nasıl Kılınır

Burada yazılanlar ve sonunda yönlendirdiğim siteyi sonuna kadar okuyup anlamadan uygulamaya geçmemenizi önemle tavsiye ederim.

Konuyu uzun süre derinlemesine araştırarak Namaz Nasıl kılınır? sorusuna elimden geldiğince kısa tutarak uygun derleme hazırladım.

belgelenebilir Kuranı kerim kaynakları ile Namaz Türkçe kılınmalıdır.  Nasıl mı?

Arapçanın geçmişi olan köklü ve zengin bir dil olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Kur ‘an-ı kerimi daha iyi anlamak için Arapça okumak gibisi yoktur. Hatta ibadet ederken kuranı kerimi Arapça okumamız daha makbuldür Ancak burada bir çok kişi tarafından atlanan çok önemli detay var

Dile getirdiklerimizi Anlamak durumundayız. (Duhan Suresi 58.ayet; Biz o Kuran’ı senin dilinle/senin diline kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alabilsinler.)

söylediklerimizi ‘de anlamamız için Arapçayı alelade değil ! Arapçayı çok çok iyi bilmek zorundayız, (Söylediklerimizi zihnimiz ile rahatlıkla akledip kalbimize işleyecek kadar)

Eğer ki arapçayı bilmiyor isek ki Türkiyedeki %99.9 Müslüman kardeşlerimizde bilmiyor,
O halde Türkçe Yani anladığımız dilde Ayetleri okumak, Allahı(c.c.) Yüceltip, övüp, hamd etmek zorundayız. taaki Arapçayı çok çok çok  iyi öğrenene kadar.

Bazı arkadaşlarımız yinede “Kur’an-ı kerimi Arapça okumak zorundasın yoksa ayet olmaz anlamlar farklılaşır ve Meal Ayet değildir” diyebilirler.

Bu söylemin kuran merkezli hiç bir kaynağı yoktur. Zaten hiç bir dilde birebir tam çeviri yapamazsınız! Unutmayın! “Arapçanın profesörü bile olsanız yazımın sonunda adresini vereceğim ve dinleyeceğiniz Kuran’ın anlamını öğreneceksiniz.

Yakın çevremde araştırmam sonucu Türkiyede yaşayıp imamhatip ve ilahiyat mezunu 30 ‘lu 40 ‘lı 50 – 60 ‘lı yaşlarda uzman gördüğümüz kişiler bile Subhaneke Duası yada Fatiha Suresinin Anlamını Bilmiyor.

Rükuda dile getirdiği “Sübhane rabbiyel azim” Secde ‘de dile getirdiği “Sübhane rabbiyel A’la” nın anlamını ve yine namazda kullandığı çeşitli kelimelerin anlamlarını bilmeden yıllardır  Namaz kılıyor.   İnanılır gibi değil ! (özeleştiri; sanki ben farklıydım! bundan önce bende Arapça yani anlamadan kılardım)

Hergün 5 defa  en az 1 Saatimizi Allaha(c.c.) en yakın olduğumuz  ve Müslümanın Miracıdır diye adlandırdığımız  bu hayati derecede önem verdiğimiz namazı  neden ve neye dayanarak sekteye uğratılıyor?

Araf Suresi 29, ayet; (Her Namazda bütün varlığınızla ona yönelin ve içinizden gelerek samimi bir şekilde ona yalvarın.)

Kur’an-ı Kerimin bizlere “Müminun” Suresi 2. Ayetin’de; (“Onlar ki, huşu içinde namaz kılarlar.ayrıca İsra suresi 107-109. ayetler;Ağlayarak secdeye kapananlar danda bahsetmektedir.

Sizce dillerini anlamadığımız bir kitabın ayetlerini mi okuyarak, yoksa dillerini anladığımız bir kitabın ayetlerini mi okuyarak idrak edip huşu ile namaz kılabiliriz?

Bazı arkadaşlarımız “Anlamasakda Arapça ilahi bir dildir bu yüzden Arapça kılmalıyız” diyebilirler.

Cevaben: Namazda kullandığımız ifadeleri anlamıyorsak   (Maun Suresi 4. 5. ; Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; Onlar kıldıkları namazdan habersizdirler.)  ayeti ile cevap verilebilir.

Türkiye deki müslümanların kaçtanesi yukarıdaki videoda izlediğimiz gibi huşu ile namaz kılabiliyor?

Hangimiz anlamadan kıldığımız namazlarda bu duyguyu yaşayabiliyoruz? Sizce Allah(c.c) bizden Anlamadığımız bir dil ile iletişime geçmemizi istermi?

(kitabında istemiyor bakınız;)

(Kamer Suresi 17. Ayet; Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?) 

(İbrahim Suresi 4 ayet; Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık seçik beyanda bulunsun.)

(Fussilet Suresi 44. ayet; Eğer biz onu başka dilde bir Kuran yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi.)

Ayetleri ile Kur’an-ı anlamak zorunda olduğumuzu açıkça görebiliyoruz.

Bu Konuyu Kuranı kerimden daha fazla muhteşem örnekler vererek uzatabilirim ancak Fetva verecek mevki ve bilgide olmadığım için en doğru kararı siz vereceksiniz.  Nasılmı?

(Müzzemmil 4, 5. ayet; Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.)

(Kamer suresi 32. ayet; Yemin olsun ki, biz, Kuran’ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var.)

Vahyedileni aracısız Bizzat siz kendiniz anlayarak! http://kuranmeali.yasindinle.com ‘Adresinde Sağ üst köşede bulunan videodan Kuranı kerimi 22 Saat boyunca kesintisiz baştan sona indiriliş sırası yani vahiy sırasına göre Ağır ağır dinlerseniz durumu daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum.

Şimdide TRT1 kanalının Kur’an-ı kerim kaynaklı hazırlanmış Namazın tarifini izliyoruz.

Şimdide Dünyaca ünlü eski Rap sanatcısı Loon ‘dan Samimi anlatımı ile Namazın tarifini izliyoruz.

(Ayrıca diğer videolardan Loon ‘un nasıl müslüman olduğu ile ilgili videoyu izleyebilirsiniz.)

Şimdi Fatma tatlı ‘nın Namazı nasıl tarif ettiğini izliyoruz.

Son olarak ise hanefi mezhebinin kabul ettiği değerlerde namaz nasıl kılınır? bunu öğrenmek istiyorum derseniz buyrun Namaz Duaları ve Namaz Sureleri hatta okunuşlarını öğrenebilirsiniz…


Sesinizi Duymak istiyoruz! Yazacağın yorumlar ömür boyu sitede kalacaktır, Aşağıdan hemen yorum yaz!

İlgili Videolar

Hemen Yorum Ekle

 1. Çok büyük bir yaraya parmak basmışsınız. Gündeme getirdiğiniz için Allah sizden razı olsun.

  İnsanlar “Allah ile bağlantı kurma”nın ne demek olduğunu bile bilmeden namaz şekli yaparak gerçek namaz kıldıklarını düşünüyorlar fakat eğer Rabbimiz ile bağlantı kurulamıyorsa namaz amacına ulaşmıyor demektir.

  Namaz Rabbimiz ile bağlantı kurup hamd, tevbe, dua, şükür etmek içindir. Bunları bilinç içerisinde yapmalıyız. Subhaneke HAMD sözleridir. Fatiha hem HAMD hem DUA’dır. Namaz duaları da DUA’dır. Kuran’da peygamberlerin ettiği dualar da vardır. Bunlar örnek dualardır. Kendimiz de içimizden geldiği gibi de dualar edebiliriz, tevbemizi yapabiliriz. Namazda aslolan bağlantı kurmak ve arzetmektir. Dualar kuru kuru “okumak” için değil kalpten yönelerek arzetmek içindir.Rabbimizin karşısında olduğunu bilir ve o bilinçle kılarsak o namaz amacına ulaşmış olur.

  Deniz, 11 yıls önce Cevapla

 2. Sayın kardeşim senin meal dediğin yalnız senin Kur-an’dan anladığın manadır.Kur-an’ın manası sonsuzdur.Namazında Kur-anı Türkçe okursan manayı okadar darlaştırıyorsun ki; bu Kur-an’a büyük bir hakarettir.İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri bile şöyle demiş:
  Ehl-i ilhâda kapılan ulemâü’s-sû’, milleti aldatmak için diyorlar ki: “İmam-ı Âzam, sair imamlara muhâlif olarak demiş ki: ‘İhtiyaç olsa, diyar-ı baîdede, Arabî hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre, Fâtiha yerine Fârisî tercümesi cevazı var.’ Öyleyse biz de muhtacız, Türkçe okuyabiliriz.”

  Elcevap: İmam-ı Âzamın bu fetvâsına karşı, başta âzamî imamların en mühimleri ve sair on iki eimme-i müçtehidîn, o fetvânın aksine fetvâ veriyorlar. Âlem-i İslâmın cadde-i kübrâsı, o umum eimmenin caddesidir; muazzam ümmet, cadde-i kübrâda gidebilir. Başka hususî ve dar caddeye sevk edenler, idlâl ediyorlar.

  İmam-ı Âzamın fetvâsı beş cihette hususîdir.

  Birincisi: Merkez-i İslâmiyetten uzak diyar-ı âharde bulunanlara aittir.

  İkincisi: İhtiyac-ı hakikîye binaendir.

  Üçüncüsü: Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanıyla tercümeye mahsustur.

  Dördüncüsü: Fâtiha’ya mahsus olarak cevaz verilmiş-tâ Fâtiha’yı bilmeyen namazı terk etmesin.

  Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslâmiye ile, maânî-i mukaddesenin, avâmın tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki, zaaf-ı imandan gelen ve menfi fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabîye karşı nefret ve zaaf-ı imandan tevellüt eden meyl-i tahrip saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terk etmek, dini terk ettirmektir!
  Biz kim oluyoruz ki küçücük aklımızla böyle büyük imamların fetva vermeye bile korktuğu meselede pervasızca fetva verelim.Biraz haddimizi bilmek lazım.

  beytullah, 11 yıls önce Cevapla

  • Sevgili Beytullah, Kaynaksız Eski türkçe alıntınızda Namazın arapça kılınması gerektiği açıklanmıyor ki! Dolayısıyla teoriyi çürütmeniz için tercihan kuran kaynaklı cevap vermeniz gerekir ki konuyla ilgili Fetva Bile sunamıyorsunuz? Değerli yazarın samimiyetle yazdıklarının açıkça kuran kaynaklı olduğu Dolayısıyla sizin kaynaksız ve Aksi yönlendirme çalışmanız ile gayri samimi niyetinizden başka ortaya ne koyabilir?

   sait, 9 yıls önce Cevapla

  • Burada bu açıklamayı yapan arkadaş kimse, yazdığı eski dil çok ağır şekilde. Anlamak çok zor bir lügat lazım anlamak için. Bu maalesef düşünülmemiş. Anlaşılır hale getirilip konacağı ümidiyle teşekkür ederim. Millet menfaatine büyük bir hizmet olacağı kanaatindeyim. Selam ve saygılarımla Allah’a emanet olunuz.

   Raci Özbek, 7 yıls önce Cevapla

 3. Benim bu konudaki fikrim ise namazın türkçe olarak değilde arapça kılınması kanısındayım fakat namazda okuduğumuz surelerin anlamlarını bilsek daha iyi olur, dünyalık işler için ingilizce kurslarına gidiyoruz özel dersler alıyoruz bir ton para veriyoruz oysaki ebedi bir alem içinde arapça öğrenmemiz şart bence namaz arapça kılınmalı misal olarak şunu verebiliriz elimizde bir şifre var ve bu şifre kapıyı açmamıza yarıyor biz o şifreyle kapıyı açıyoruz şifrenin illa ne anlama geldiğini bilmemiz gerekmiyor.

  Enes, 11 yıls önce Cevapla

  • Enes kardeşim, Okuduğumuz surelerin Anlamlarını bilip arapça okursanız “zihnimiz ile rahatlıkla akledip kalbimize işleyemeyiz” kendimden tecrübeyle biliyorum.
   Bahsettiğiniz gibi Arapça dilini çok iyi öğrenmek gerekiyor bunun içinde ciddi bir gayret gerekir.
   Ancak şeytanın fısıldamasıyla “bir gün öğreniriz” demekle’de öğrenemiyorsunuz.

   Kuranı kerim için şifre benzetmesini vermişsiniz, bu benzetmeniz ile yukarıda verdiğim linkten Kuranı Kerimi sonuna kadar türkçe dinlemediğinizi anlayabiliyorum çünkü Allah(c.c) sıklıkla bizlere kuranı kerimin ayrıntılı bir şekilde bize açıkladığını defalarca ifade etmektedir.

   (Örnek; 54/Kamer/17 ‘Andolsun biz Kur’an’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mudur?’ )

   (Örnek; Diyanet Yunus Suresi Ayet 24. ‘İşte düşünen bir toplum için, âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.’ )

   (Örnek; Araf/174. ‘Biz de bu ayetleri böyle açık açık dile getiriyoruz ki günah işlemiş olanlar belki Bizden yana dönerler. ’)

   admin, 11 yıls önce Cevapla

 4. Allah razı olsun

  Nurcan Yılmaz Albayrak, 11 yıls önce Cevapla

 5. ALLAH RAZI OLSUN GAYET ACIK VE NET BI SEKILDE DILE GETIRDINIZ ICINN

  Erdem Gürbüz, 10 yıls önce Cevapla

 6. Men teze başdadım namaza duzgun namaz kılmak istıyorum yardım istiyorum?

  Maarif, 10 yıls önce Cevapla

Yorum Ekle

Haber Bülteni

e-posta adresini yaz Video eklediğimizde bildirelim

Sizden gelenler

 • yasinallah razı olsun kardeşim hizmetlerinizin insanlğın hidayetine sebep olması duasıyla
 • hacı gençAllahu teala şeyh Abdulkadir Geylaniye rahmet eylesin. Onu sevenlerden ve yolundan gidenlerden

Bahtınızdaki Video